Home
Gewerbe
Privat
Urlaub
Kontakt
AGB & Preise
LinksHier entsteht in Kürze ein Portal für Immobilien, welche in der Tschechischen Republik zu vermieten oder zu verkaufen sind

Dieses Portal versteht sich als Dienstleistung, als Werkzeug für Makler und Anbieter von Immobilien in Tschechien und übernimmt keinerlei Maklertätigkeiten. Es werden lediglich Kontakte hergestellt, weder bei der Geschäftsanbahnung noch bei der Abwicklung wird eingegriffen.

Die CzechImmo Dienstleistung, die Herstellung der Kontakte zum Anbieter, ist für den Interessenten völlig kostenlos und unverbindlich. Sämtliche Kosten werden vom Anbieter getragen.

So werden die Einträge aussehen. HIER gehts zur DEMO-Anzeige!Here in brief is a portal for real estate, which in the Czech Republic to rent or sell are.
This portal sees itself as a service, as a tool for agents and providers of real estate in the Czech Republic and disclaims any brokerage activities. There are only contacts were made, neither the business nor the initiation of settlement will intervened.
The CzechImmo services, the manufacture of contacts with the supplier, is interested in the totally free and without obligation. All costs are borne by the provider.

Thus, the entries look like. Click here for DEMO show!Zde je ve stručnosti portál pro realitní kancelář, která v České republice k pronájmu nebo prodeji jsou.
Tento portál je názorným příkladem toho, jak je služba, jako nástroj pro agenty a poskytovatelé nemovitostí v České republice a zříká jakékoli zprostředkovatelských činností. Existuje pouze kontakty byly provedeny, ani podnikání, ani zahájení intervenovalo vypořádání bude.
V CzechImmo služeb, výroby a kontaktů s dodavateli, zajímá se o zcela zdarma a bez závazků. Veškeré náklady hradí poskytovatel.

To znamená, že záznamy vypadat. Klikněte zde pro DEMO show!